Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн нэрэмжит анхдугаар олимпиадын дүн

Сэтгэгдэл байхгүй

2017 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр болсон олимпиадын дүн:

Сургуулийн захиргаа

Сэтгэгдэл бичих