Элсэлтийн шалгалт

Сэтгэгдэл байхгүй

Шалгалтын дүнг Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн хичээлийн байрнаас харна уу. 

 

Шалгалтын комисс

2017-06-22

Сэтгэгдэл бичих