Явцын шалгалт

2020.05.22

Х.Энхбулган багшийн онлайн хичээлийн шалгалт

Online Tests realated to the lessons

 

  1. UNIT 8 – Mini test for “COMPOUND NOUNS https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRD4DWi67MB1FAe3vRqUGj9mRK9eQ9Ml9KmgUyPfLaxPOOlA/viewform?usp=sf_link
  2. UNIT 8- Mini test for Adjectives followed by prepositions

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepdFylEfjvjFHbBjG8ZVEFYueatAjd_N6C_b03B0IgTvd6hg/viewform?usp=sf_link

  1. UNIT 8 – Noun phrase

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx_dXykZxJPVK-tK8YY0NRnjp2EH4Gr3Wq2-zept7EUuXklQ/viewform?usp=sf_link

  1. FINAL Grammar TEST for UNIT 6.7.8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-_HF9_WFXntLyOge6Vym54zoKnr5rUTB0E7XQo04TX6MpXg/viewform?usp=sf_link

  1. FINAL VOCABULARY TEST UNIT 6,7,8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHTsy_TNdIu_ieglxnVPn7FwRrOtSu70N8_XKe66VOw0hKpQ/viewform?usp=sf_link

  1. UNIT 9 – Mini test for Reported statement

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxE6Gz5XqOVbiRX_kGqWqTgXK-8Ve8qYGQzhRC34GAXNgOzQ/viewform?usp=sf_link

  1. UNIT 9 – Mini test for Mixed reported speech

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckCFUqBeGh51BOcHfz-dqbE1QN9oSC90lpYGUokAqwkNOusw/viewform?usp=sf_link

 

 

 

 

 

2016.01.04

Нийтийн МХБШ-ын бэлтгэл -явц шалгалтууд

Download (PDF, Unknown)

2015.12.22

Нийтийн МХБШ-ын бэлтгэл -явц шалгалтууд

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Монгол хэл, уран зохиолын багш А.Энхнаран

2015-2016 оны хичээлийн жилийн 1 дүгээр улирал

 Овог нэр Заадаг хичээл Шалгалт авах анги Шалгалтын хэлбэр Сэдэв Огноо
1 Б.Цэрэнлхам  Нийгмийн ухаан  12а, 12б,
12в,
Амаар болон тест  Нийгмийн давхраажилт Ам шалгалт IX.28-X.5, тестийн шалгалт X.12-16-нд
Нийгмийн ухаан  11е, 11в Амаар болон тест  Нийгмийн харилцаа  Ам шалгалт IX.28-X.5, тестийн шалгалт X.12-16нд
Нийгмийн ухаан  10а, 10г Амаар болон тест  Нийгмийн бүтэц, харилцаа  Ам шалгалт X.12-16, тестийн шалгалт X.21-нд
Түүх  10а, 10г Тестээр, бичгээр  Монголчуудын угсаа гарвал, аж амьдрал (1-р бүлэг) Ам шалгалт X.12-16, тестийн шалгалт X.19-23-нд
2 Ч.Оюунтогтох Физик 10а, 10б, 10в онол ба бодлого  Механик  X/26-X/31
11г, 11д, 11е онол ба бодлого  Механик  X/26-X/31
12г, 12д, 12е онол ба бодлого  Механик  XI/28-X/2
12г, 12д, 12е онол ба бодлого  Цахилгаан ба соронзон X/26-X/31
3 Н.Саранчимэг Уранзохиол 10а,б,в,г,д,е Бие даалт Яруу найргийн тогтсон хэлбэр 2015.10.08
Монгол хэл 10а,б,в,г,д,е Бичгийн ажил Уранзохиолын найруулгын онцлог /шууд ба шилжсэн утгат үг/ түүний төрөл зүйл 2015.10.13
Монгол хэл 10а,б,в,г,д,е Бие даалт Уранзохиолын эхийн бүрэн задлал /гарчиг, өгүүлэгдэхүүн, сэдэв, зохиомж, санаа/ 2015.10.27
Уранзохиол 10а,б,в,г,д,е Бичгийн ажил Эгшиглэл зүй, айзам, шад, холбоц, бадаглал зүй 2015.10.29
4 Н.Нямдаваа Газар зүй 10 А бичиг Газарзүйн судалгааны аргууд IX/25
Б бичиг IX/25
В бичиг IX/24
Г бичиг IX/22
Д бичиг IX/23
Е бичиг IX/25
12 В тест Газарзүйн судалгааны арга  Х/01
Г тест IX/24
Д тест IX/29
Е тест IX/25
5 Г.Энхжаргал Газарзүй 11 А бичиг Дэлхийн улсуудын улс төрийн зураг  X/20
Б бичиг X/23
В бичиг X/26
Г бичиг X/23
Д бичиг X/23
Е бичиг X/23
12 А тест Газарзүйн судалгааны арга  X/21
Б тест X/23