ЭЕШ-2016-Амжилт

“12 дугаар ангийн суралцагчдыг ЭЕШ-д бэлтгэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 12 дугаар ангийн суралцагчдаас элсэлтийн ерөнхий шалгалтын загвар шалгалтад бэлтгэх даалгавруудыг байршуулав. Эдгээрээс түүвэрлэн 11, 12, 01 дүгээр саруудад 21 хоног тутамд, 02, 03,04, 05 дугаар саруудад 14 хоног тутамд загвар шалгалтуудыг зохион байгуулах болно.