Сүхбаатар дүүргийн ЕБС-ийн багш нарын спортын тэмцээнд амжилттай оролцлоо

Сүхбаатар дүүргийн ЕБС-ийн багш нарын дунд зохиогдсон спортын тэмцээний “Шатар”-ын төрөлд ЭБТ-ийн мэргэжилтэн П.Дэжидмаа 2-р байр эзэлж мөнгөн медаль,  БЭЛАС-ийн математикийн багш А.Амарбаяр 4-р байр, “Ширээний теннис” төрөлд мэдээлэл зүйн багш О.Орхонбаатар 4-р байр тус тус эзэллээ.

dejidmaa