2017-2018 оны хичээлийн жилийн бүрэлдэхүүн

Сургуулийн сурагчдын өөрөө удирдах зөвлөл /СӨУЗ/ нь 10-12 дугаар ангийн дарга нараас бүрдсэн 12 гишүүнтэй.

 • Зөвлөгч багш: Д.Оюунгэрэл /Нийгмийн ажилтан/
 • СӨУЗ ийн дарга : Ч.Чимэддагва /11А ангийн даргаГишүүд:
  1. Д.Нансалмаа                                                     /10А ангийн дарга/
  2. А.Буянтогтох                                                      /10Б ангийн дарга/
  3. И.Ичинхорлоо                                                    /10В ангийн дарга/
  4. Э.Билгүүн                                                            /10Г ангийн дарга/
  5. Ч.Чимэддагва                                                      /11А ангийн дарга/
  6. Б.Энхлхам                                                           /11Б ангийн дарга/
  7. М.Намуун                                                            /12А ангийн дарга/
  8. А.Гансүх                                                              /12Б ангийн дарга/
  9. А.Удвалзаяа                                                        /12В ангийн дарга/
  10. Б.Гүнболд                                                           /12Г ангийн дарга/
  11. П.Амгаланжаргал                                               /12Д ангийн дарга/
  12. Л.Номин-Эрдэнэ                                                 /12Е ангийн дарга/