2015-2016 оны хичээлийн жил

Сурагчдын зөвлөлийн бүтэц зохион байгуулалт

1.Удирдлагын баг

Гишүүд: Г.Даваадулам (Физикийн 12)

Г.Тодгэрэл (Биологийн 12)

О.Биндэрьяа (Физикийн 11)

Х.Хүслэн (10 В)

Уриа: Амархан зүйлийг хойш тавих нь хэцүү болгодог

Хэцүү зүйлийг хойш тавих нь боломжгүй болгодог

  1. Хяналтын баг

Гишүүд: Д.Билгүүн (Химийн 12)

Б.Адилчимэг (Математикийн 11)

Г.Нандин-Эрдэнэ (Мэдээлэлзүйн 11)

О.Цасчихэр (10А)  С.Пүрэвбат (10Е)  Э.Энх-Үжин (10Б)

Уриа: Зөв хүн болж төлөвшихийн төлөө хамтдаа

  1. Эрүүл мэндийн баг

Гишүүд: Адьяатогтох (Мэдээлэлзүйн 12)

Б.Хишигжаргал (Биологийн 11)

А.Жавхлантөгөлдөр (Газарзүйн 12)

Б.Гүнболд (10 Г),  Г.Төгөлдөр (10 Д)

Уриа: Эрүүл бие- шилдэг сурагч

  1. Оюуны клуб

Гишүүд: М.Ууган-Эрдэнэ (математикийн 12)

Э.Эрдэнэ-Ундрах (биологийн 12)

Л. Отгонбаяр (Газарзүйн 11)

Г.Амина (Химийн 11)  А.Ану (10Е)

А.Удвалзаяа (10 B)

Уриа: Номд туйл үгүй, Оюунд орой үгүй