БЭЛАС-ийн суралцагчид МУИС-ийн байгалийн ухааны нэгдсэн лабораторид …

Сэтгэгдэл байхгүй

МУИС-ийн Байгалийн ухааны сургалтын нэгдсэн лабораторид манай сургуулийн арван нэгдүгээр ангийн 142 суралцагч хамрагдсан биологийн дадлага хичээлийг МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Биологийн тэнхимийн багш доктор Ж.Баярмаа, БЭЛАС-ийн биологийн багш З.Батсайхан, Ё.Даваасүрэн нар удирдан явууллаа.

Ийнхүү МУИС-ийн нэгдсэн лабораторид БЭЛАС-ийн байгалийн ухааны гүнзгийрүүлсэн сургалттай ахлах ангийн суралцагчид дадлага лабораторийн хичээл орж эхэлсэн нь суралцагчдыг бүтээлч сэтгэлгээ, онолын мэдлэгийг амьдрал практикт хэрэглэх сайн ажил боллоо.

Сэтгэгдэл бичих