“Биотехнологи ба биоаюулгүй байдал” сэдэвт сургалт боллоо

Сэтгэгдэл байхгүй

ЭБТ Биоаюулгүй байдлыг хангах үндэсний хороотой хамтарч, багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх, 2 кредиттэй “Биотехнологи ба биоаюулгүй байдал” сэдэвт сургалтыг энэ сарын 27-29 өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Энэхүү сургалтанд хөдөө орон нутгийн болон нийслэлийн ЕБС-ийн биологи, экологи, эрүүл мэндийн хичээл заадаг 43 багш хамрагдав. Уг сургалтанд МУИС-ийн Биологи, биотехнологийн сургуулийн багш, судлаачид, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын төв лаборатори, “Биоаюулгүй Байдлын Чадавхийг Бэхжүүлэх” төсөл болон ЭБТ-ийн мэргэжилтнүүд хичээл заасан юм.

Сэтгэгдэл бичих