Элсэгчдэд зориулсан математик, физикийн сургалтанд бүртгэнэ

Сэтгэгдэл байхгүй

МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль математик, физик, хими, биологи, газар зүй, мэдээлэл зүйн гүнзгийрүүлсэн сургалттай 10 дугаар ангиуддаа элсэгчдэд зориулсан математикийн 60, физикийн 42 цагийн сургалтанд 2018.03.07-16-ны өдрүүдэд өөрийн хичээлийн байрны 209 тоот өрөөнд 09-17 цагийн хооронд бүртгэнэ.

Утас: 350535, 88001664, 96063982,