2020-2021 оны хичээлийн жилийн 10 дугаар ангид нэмэлт элсэлтээр тэнцсэн элсэгчдийн нэр

Сэтгэгдэл байхгүй

Нэмэлт элсэлтийн бүртгэлийг 8/27-ны өдрийн дотор баталгаажуулна.