Сүхбаатар дүүргийн төрөлжсөн олимпиадад манай багш, суралцагчид амжилттай оролцлоо

Сэтгэгдэл байхгүй

Суралцагчид:

 

Багш нар: