Сургалтын орчин

Тус сургуулийн  хичээлийн байр нь сургалтын үйл ажиллагаа явуулах тав тухтай, аюулгүй, таатай орчинг бүрдүүлж чадсан орчин үеийн шинэлэг арга зүйг нэвтрүүлэх тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ном сурах бичгээр баялаг анги танхимтай билээ.  Үүнд:

  • Хүүхдийн нас, биеийн онцлогт таарсан тавилга
  • Ахлах ангийн сурагчдад сурч боловсроход таатай орчин
  • Хими, Физик, Биологийн лаборатори, монгол хэл, математик, англи хэл, биологи, хими, технологи, мэдээлэл зүй, газар зүй, нийгмийн ухааны  зэрэг анги- танхим, кабинетуудтай
  • Бүх төрлийн сургалт, урлаг, хүмүүжлийн ажлыг зохион байгуулах боломжтой музей- заал

5

6

 

205 тоот – Mатематикийн кабинет

 

lab1

lab2

 

 

 

 

 

 

112 тоот – Физикийн  лаборатори

lab3lab4

216 тоот – Химийн лаборатори

 

lab5

lab6

 

 

 

 

 

 

206 тоот – Биологийн лаборатори

 

7

8

108 тоот – Газар зүйн танхим

 

11

119 тоот – Мэдээлэл зүйн лаборатори

 

1 2

 

110 тоот – Монгол хэлний кабинет

3 4

103, 118 тоот – Англи хэлний кабинет

 

12 13

102 тоот – Технологи