Захиргаа аж ахуй

2019-2020 оны хичээлийн жилд Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль  захирал, нягтлан бодогч, сургалтын менежер, захирлын туслах, нийгмийн ажилтан, байрны зохион байгуулагч, номын санч, үндсэн багш 22, /бүрэн дунд боловсролын ерөнхий эрдмийн хичээл заах/,  хувцас харагч 1, үйлчлэгч 3, нийт 33 багш, ажилтантайгаар ажиллаж байна.

МУИС-аас математик, геометр, физик, хими, биологи, газар зүй, мэдээлэл зүй, англи хэл, биеийн тамирын хичээлүүдийг 20 гаруй багш зааж байна.