2020-2021 оны хичээлийн жилд суралцагч элсүүлэх журам

Download (PDF, Unknown)