Сургалтын төлөвлөгөө

МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн 2016-2017 оны хичээлийн жилд мөрдөх сургалтын төлөвлөгөө