СУРАЛЦАГЧДЫН ЭЦЭГ, ЭХИЙН НЭГДСЭН ХУРЛЫГ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРГАА, АНГИ УДИРДСАН БАГШТАЙ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сэтгэгдэл байхгүй

10, 11, 12-р ангийн нийт сурагчдын үр дүнг эцэг, эхчүүдэд танилцуулан, сурагчдын үнэлгээний шинэ журам болон хүүхэд хамгаалал, ёс зүй, зөрчлийн тухай хуулиудыг анги удирдсан багш, удирдлагын зүгээс мэдээлэл, зөвлөмжүүдийг хүргүүлж ажиллалаа.

Сургалтын менежер Б.Ариунзул