МУИС-ийн удирдлага, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлууд ЭБТ-ийн танин мэдэхүйн орчинтой танилцав

Сэтгэгдэл байхгүй